Συνεργάτες

Συνεργάτες

A.G. Connect Deaf Limited – Συντονιστής

Η A.G. Connect Deaf Limited είναι μια κοινωνική ΜΜΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαφορετικότητας και της ένταξης. Η εταιρεία εγγράφηκε το 2017 και πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη περιεκτικής επικοινωνίας και εκπαιδευτικών εφαρμογών για κινητά που απευθύνονται σε κωφούς χρήστες και στις ακοών επαφές τους. Η καινοτομία στις εφαρμογές της για κινητά είναι η ενσωμάτωση της ορθογραφίας και της νοηματικής γλώσσας. Για το σχεδιασμό των εφαρμογών για τους χρήστες-στόχους χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις συν-σχεδιασμού με αυτούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες τους αντιμετωπίζονται και ότι τα σχέδια προσφέρουν θετικές εμπειρίες χρήστη. Η εταιρεία έχει επίσης σημαντικό ρόλο και ευθύνη, ενεργώντας ως ευαγγελιστής προς το κοινό για τη διάδοση του μηνύματος σχετικά με την ανάγκη σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών περιεκτικότητας σε άτομα που είναι κωφά γενικά. Ακόμα, η εταιρεία διαθέτει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με δικά της σχεδιασμένα και επώνυμα ρούχα που τονίζει τη σημασία της χρήσης και της συμπερίληψης της νοηματικής γλώσσας.

Ιστοσελίδα: https://connectdeaf.com/

SEIT Laboratory, University of Cyprus

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο μέσω του Εργαστηρίου Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου (Software Engineering and Internet Technologies Laboratory- SEIT Lab), αναπόσπαστο μέρος του Τμήματος Πληροφορικής. To SEIT Lab εστιάζει τις ερευνητικές του δραστηριότητες σε δύο σημαντικούς πτυχές της τεχνολογίας πληροφοριών, της μηχανικής λογισμικού και των τεχνολογιών του Διαδικτύου. Στην πρώτη περιοχή, το SEIT Lab επικεντρώνεται σε υπολογιστικά νέφοι (Cloud Computing), αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες σε υπηρεσίες (Service Oriented Architectures), πλατφόρμες ενδιάμεσου λογισμικού με γνώση συγκειμένου (Context-Aware Middleware Platforms), και έξυπνο και κινητό υπολογισμό (Smart and Mobile Computing) για την ανάπτυξη αυτοπροσαρμόσημων εφαρμογών και υπηρεσιών Smart IοT. Στην δεύτερη περιοχή, το εργαστήριο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη περιβαλλόντων, πλατφόρμων και εργαλείων που χρησιμοποιούν ICT για την παρακολούθηση και υποστήριξη υπηρεσιών Υγείας, για έξυπνες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για Ηλικιωμένους, για βοηθητικές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρίες, όπως και για τη δημιουργία υπηρεσιών δημιουργικότητας.

Ιστοσελίδα: http://www.cs.ucy.ac.cy/seit/

Mobile Devices Laboratory, Frederick Research Centre

Το Κέντρο Ερευνών Frederick (FRC) είναι ένας κορυφαίος ερευνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Κύπρο. Η FRC συμμετέχει στο έργο μέσω του Εργαστηρίου Εργαστηρίου Κινητών Συσκευών (MDL) επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στην εφαρμοσμένη (βιομηχανική) και την επιστημονική έρευνα. Όσον αφορά την εφαρμοσμένη έρευνα, η εστίαση είναι να εργαστεί σε συνεργασία με τη βιομηχανία σε έργα, για την ανάπτυξη καινοτόμων εγγυητικών εφαρμογών, καθώς και σε διαδικτυακές και κινητές υπολογιστικές συστημάτων. Όσον αφορά την επιστημονική έρευνα, η MDL επικεντρώνεται σε ιστό και κινητά συστήματα υπολογιστών και διαχείρισης δεδομένων που εκμεταλλεύονται τεχνολογίες σύννεφων. Το εργαστήριο έχει σχηματίσει συνεργασίες και έλαβε χορηγήσεις από διάφορες βιομηχανικές εταιρείες.

Ιστοσελίδα: http://mdl.frederick.ac.cy/

Σχετικοί Συνεργάτες

GrantXpert Consulting Ltd

Η εταιρεία GrantXpert Consulting λειτουργεί στην Κύπρο από τις αρχές του 2009. Από τότε η εταιρεία κατάφερε να λάβει περισσότερα από 6.3 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πελάτες της. Η GrantXpert Consulting απασχολεί συμβούλους επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία όσο αφορά την υποβολή προτάσεων και την εφαρμογή σχεδίων, και έχει καθιερώσει ένα ιστορικό επιτυχημένων αιτήσεων σε αρκετά Ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς κάθε εργαζόμενος ειδικεύεται σε συγκεκριμένου τύπου ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Ιστοσελίδα: https://www.grantxpert.eu/

AnnRae Consulting, LLC

Η εταιρία Annrae Consulting LLC εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κωφά άτομα. Στις υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνονται η εκπαίδευση Κωφών και μη (Κωφών) ατόμων στην ερμηνεία (interpreting), στις νοηματικές γλώσσες και τον Κωφό πολιτισμό (Deaf culture), την προετοιμασία και παράδωση παρουσιάσεων, καθώς και την υποστήριξη και προώθηση της κοινότητας Κωφών με διάφορους τρόπους.

Ιστοσελίδα: https://arclingui.com/