Έναρξη υλοποίησης επιχορηγημένου έργου ASM4Deaf

To εναρκτήριο meeting του έργου διεξάχθηκε διαδικτυακα (ZOOM Platform) στις 18/06/2021.

Μετά το καλωσόρισμα του συντονιστή του έργου (A.G. Connect Deaf Limited), οι συνεργάτες συστήθηκαν μεταξή τους και προχώρησαν στη λήψη αποφέσεων σχετικά με τα επόμενα τους βήματα.

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική IN Business News δημοσίευση εδώ, και σχετικό υλικό εδώ.

Εικόνα από μια από τις παρουσίασεις που έγιναν στο meeting.
Εικόνα από το zoom meeting με όλους τους συνεργάτες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *