Δεύτερη Τεχνική Συνάντηση

Η δεύτερη τεχνική συνάντηση του έργου ASM4Deaf πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (πλατφόρμα ZOOM) στις 9 Αυγούστου 2021, όπου και συμμετείχαν οι περισσότεροι από τους εταίρους της κοινοπραξίας (Connect Deaf Ltd, AnnRae Consulting LLC, Frederic Research Center, Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Όπως και στην πρώτη τεχνική συνάντηση, οι συνεργάτες συζήτησαν λειτουργίες που πιθανόν να υποστηριχθούν από την εφαρμογή για κινητά που θα δημιουργηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, τόσο από τεχνικής πλευράς, όσο και από την πλευρά της εμπειρίας του χρήστη.

Αναμφισβήτητα, σε αυτή τη συνάντηση, η συμβολή του εταίρου AnnRae Consulting LLC ήταν πολύτιμη, καθώς επισημάνθηκαν διάφορες λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες όσο αφορά τη ζωή και τις ανάγκες των κωφών ατόμων και των φίλων και της οικογένειάς τους για να διασφαλιστεί η χρηστικότητα και η χρησιμότητα του τελικού προϊόντος.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τους τεχνικούς εταίρους να συμφωνούν στα απαραίτητα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της εφαρμογής.

εικόνα των εταίρων κατά τη διάρκεια της δεύτερης τεχνικής συνάντησης που έγινε διαδυκτικά

εικόνα των εταίρων κατά τη διάρκεια της δεύτερης τεχνικής συνάντησης που έγινε διαδυκτικάLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *