Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Πακέτο Εργασίας 1 – Διαχείριση Έργου

Eπικεντρώνεται στον συντονισμό των οικονομικών, διευθυντικών και διοικητικών εργασιών.

Παραδοτέα:

  • Τελική αναφορά (Μέχρι τον 18ο μήνα)

Πακέτο Εργασίας 2 – Διάδοση, Δραστηριότητες Επικοινωνίας, Εκμετάλλευση

Eπικεντρώνεται στη διάδοση, τις δραστηριότητες/εργασίας επικοινωνίας και εκμετάλλευσης.

Παραδοτέα:

  • Ιστοσελίδα του έργου (Μέχρι τον 3ο μήνα)
  • Διάδοση, επιχειρηματικός σχεδιασμός, εκμετάλλευση και έκθεση εμπορευματοποίησης (Μέχρι τον 18ο μήνα)

Πακέτο Εργασίας 3 – Συμμετοχή Χρηστών και Σχέδια Πληκτρολογίου

Επικεντρώνεται στη μέθοδο και τις διαδικασίες πρόσληψης και συμμετοχής των χρηστών που είναι Κωφοί στη διαδικασία σχεδιασμού και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληκτρολογίων αλφαβήτου νοηματικής γλώσσας.

Παραδοτέα:

  • Αναφορά σχετικά με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών (Μέχρι τον 4ο μήνα)
  • 2D και 3D σχέδια για τα νέα και υπάρχοντα πληκτρολόγια αλφάβητου νοηματικής γλώσσας (Μέχρι τον 13ο μήνα)

Πακέτο Εργασίας 4 – Σύστημα Νέφους (Cloud-based) και Εφαρμογές Κινητής Τηλεφωνίας

Eπικεντρώνεται στην ανάπτυξη της υποδομής βάσεων δεδομένων για τα GIFs, του δομοστοιχείου επερώτησεων του backend συστήματος, και των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας Android και IOS.

Παραδοτέα:

  • Έκθεση προδιαγραφών συστήματος (Μέχρι τον 10ο μήνα)